จากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างหลายสิบ ปีทำให้บริษัท ไกร อินโฟร์ เทค จำกัด ในปัจจุบัน มี ความหลากหลายในเนื้องานมากขึ้นและสามารถนำ เสนองาน ได้แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานก่อสร้างงานตกแต่งภายใน รวมถึงงานซ่อมแซม และ Maintenance ซึ่งมีทั้งงานก่อสร้างที่เป็นภาค รัฐบาลและภาคเอกชน